سامانه مدیریت اسناد آفتاب گستر

شماره موبایل اشتباه است لطفا اصلاح نمایید سپس فایل ها را آپلود کنید


نام :    شماره :شماره موبایل بدون صفر اول
فایل اسکن شده فرم ثبت نام
فایل اسکن اصل مدرک شناسایی بصورت رنگی
فایل اضافی برای موارد خاص
توجه :

حاشیه های اضافی را حذف کنید و فقط قسمت مورد نیاز مدرک یا فرم اسکن شود (خیلی مهم)
به شماره و نام مالک به دقت توجه کنید
حجم فایل ها بین 200 تا 300 کیلو بایت باشد
در داخل کادر بالا باید شماره موبایل بدون صفر وارد شده باشد در صورتی که اشتباه است تصحیح کنید
در صورتی که برای یک شماره چند بار فایل آپلود کنید فقط آخرین فایل آپلود شده موجود خواهد بود

 

آفتاب گستر